Bu sitede, Erkam Yayınları tarafından 8 cilt olarak yayımlanmış olan “Riyâzü’s-Sâlihîn: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri” (Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük; İstanbul; 2001) isimli eserden hadisler seçilmiştir. Klasik kırk hadis yayımlayan sitelerden farklı olarak konular kırk adet seçilmiş, her konuda birden fazla hadis ve açıklama gösterilmiştir. Allah Nevevî'den, hadisleri tercüme eden ve şerh yazanlardan razı olsun.